02.03.2021 Områdeplan i Agerbæk nu vedtaget

Ny områdeplan for Agerbæk midtby

Der er gang i flere spændende projekter i Agerbæk Udvikling. Foreningen der arbejder for at skabe gode rammer for borgere, tilflyttere og erhvervdrivende i fremtidens Agerbæk, har sammen med Varde Kommune i mere end et år arbejdet med en ny områdeplan for Agerbæk midtby og området fra viadukten langs Debelvej og Jernbanegade til skolens grund på den anden side af kartoffelcentralen. En områdeplan er en plan for en del af en by og sætter fokus på et områdes fysiske udviklingsmuligheder. Områdeplanen har fokus på bestemte fysiske sammenhænge i et område og intentionerne fra planen skal efterfølgende realiseres igennem lokalplanlægning. En områdeplan er en strategi for områdets udvikling og vil kunne danne rammen for fremtidig udvikling og lokalplaner. Områdeplaner indeholder forskellige illustrationer af muligheder, men ikke færdige projekter eller forslag.

I Agerbæk har byens borgere haft mulighed for at komme med idéer til området, hvorefter Agerbæk Udvikling og Varde Kommunes arkitekt og byplanlægger har arbejdet med en plan, der efterfølgende har været i høring. Efter behandling af de indkomne høringssvar er er den endelige områdeplan for Agerbæk nu vedtaget og kan ses på Varde Kommunes hjemmeside. Jeg linker til den på podcastnu.dk i forbindelse med denne nyhedsudsendelse. Det er spændende læsning og flot arbejde, der er lavet af kommunens arkitekt, så jeg vil senere i denne uge lave en særepisode af Agerbæk Podcast til præsentation af områdeplanen, som du finder her

Landzonetilladelse til shelters i Agerbæk

Formand for Agerbæk Udvikling Hans Peter Nielsen fortæller desuden til Agerbæk Podcast, at han af Varde Kommune nu har fået landzonetilladelse til opførsel af to shelters i Agerbæk Lilleskov. Finansieringen er stort set på plads, så nu er det kun den endelige byggetilladelse der mangler, for at byggeriet kan gå i gang.

Genåbning af butikker fejres med konkurrence

Endelig kunne vores lokale butikker i går igen åbne dørene for os borgere.
“Vores lokale små butikker som skaber liv og nærhed i vores område – butikker som gør det hyggeligt at bo her på landet – butikker hvor man kan møde naboen – butikker der gør det hyggeligt at gå en tur i byen, fordi der er liv. Vi vil rigtig gerne have at I alle støtter de lokale butikker der har haft det utrolig svært i denne nedlukningstid.”
Sådan skriver købmand Brian Bjerregaard, samtidig udlodder 3 gavekort á 1.000 kr i en lokal konkurrence.

“Det eneste du skal gøre for at være med i konkurrencen er at handle i en af de lokale butikker der har haft corona lukket her I Agerbæk, Starup/Tofterup, Fåborg, Årre-området. Bare det er en af de små byer i lokalområdet, så er man med i konkurrencen. Gem bonen (eller en kopi), skriv navn og telefon nummer bag på og aflever så bon’en hos Min Købmand Agerbæk. Søndag den 7/3 trækker vi lod om de 3 gavekort a’ 1000,- blandt alle bon’erne. Vores lille bidrag til at vi også efter corona har et velfungerende lokalsamfund. Støt op om butikkerne som har haft corona lukket. Det har været en kamp både for deres forretning, men også på det personlige plan for dem alle. Vi håber snart at alle andre liberale erhverv som frisører osv. også snart kan få lov at åbne igen.”

Og det skriver altså Brian Bjerregaard fra Min Købmand i Agerbæk.

Nyt sundhedscenter på vej i Varde

I efteråret 2021 åbner Varde Kommune et nyt sundhedscenter på Søndertoften 20 i Varde, hvor det nu lukkede privathospital Hjertecenter Varde lå. Det er ikke kun den kommunale sygeplejeklinik og Center for Sundhedsfremme, som flytter ind. For også flere regionale sundhedstilbud får fremover til huse i sundhedscentret. Det drejer sig om blodprøvetagning, hjerterytme-undersøgelse og vagtlæge. Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse.

Varde Kommune er derudover i positiv dialog med en lægeklinik og en speciallæge, der ønsker at flytte ind i det nye sundhedscenter. Det vil for eksempel betyde, at patienter, der bliver henvist til blodprøve eller EKG-undersøgelse af en praktiserende læge i centret, har mulighed for at få foretaget begge dele i samme hus. Et flertal i det syddanske regionsråd valgte på deres møde 22. februar 2021 at stemme for indflytningen af de regionale sundhedstilbud. Liberal Alliance stemte imod, mens Enhedslisten undlod at stemme.

Borgerne skal have et nært og sammenhængende sundhedstilbud
Formand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, ser frem til, at de regionale funktioner flytter ind i det nyetablerede sundhedscenter sammen med kommunale funktioner og praktiserende læger:

– Når forskellige sundhedstilbud bor dør om dør, er erfaringen, at der nemmere opstår et tæt samarbejde om patienterne, som i sidste ende kan gavne deres behandling. Vi ser derfor potentiale i indflytningen og håber, at samarbejdet om sundhedshuset baner vejen for flere initiativer, som også rækker udover selve huset. Og så glæder vi os også over, at de praktiserende læger er med på idéen, fordi det kan være med til at sikre lægedækningen i området fremover.

Ønsket om at videreudvikle samarbejdet med Varde Kommune har medført, at der nu også nedsættes en politisk styregruppe med både regional og kommunal deltagelse. Fra regional side deltager Bo Libergren (V), Thies Mathiasen (DF), Jørn Lehmann Petersen (S) og Vibeke Syppli Enrum (EL). Styregruppen skal blandt andet drøfte et tættere samarbejde på psykiatriområdet.

Kommune håber på yderligere samarbejde
Udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (V), Social og sundhedsudvalget i Varde Kommune, glæder sig over, at sundhedscentret nu endelig bliver en realitet, og at samarbejdet mellem Region Syddanmark og Varde Kommune styrkes:

–  Vi glæder os rigtig meget til at flytte ind i de nye og moderne omgivelser side om side med både de regionale funktioner og de praktiserende læger. Dette er kun første skridt i retning af et øget samarbejde, og vi håber, at samarbejdet vil udvikle sig yderligere i de kommende år, for vi er ikke er i tvivl om, at det vil komme borgerne til gavn.

Etableringen af Varde Sundhedscenter er godkendt af byrådet i Varde Kommune i januar 2021 med forbehold for, at Region Syddanmark ville indgå i sundhedshuset.

Tak til vores sponsorer

Stor tak til vores samarbejdspartnere Min Købmand Agerbæk og Agerbæk Motorcentrum, der gør det muligt at producere og drive Agerbæk Podcast. 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *