08.02.2021 Nyheder fra Agerbæk

Agerbæks padelbane lukket pga. sne

Vores populære nye padel-bane ved tennisbanerne er nu også lukket ned. Det er nu ikke pga corona, men på grund af sneen. Således skriver padel-udvalget på facebook:
”Padel banerne er lukkede indtil sneen er væk. Det er for hårdt ved underlaget at rydde den med skraber og skovle. Og der må IKKE kommes salt på. Indtil sneen er væk og det igen er muligt at spille, er banen lukket.”

Agerbæks præst søger nye udfordringer

Sognepræst i Agerbæk – Vester Starup pastorat Søren Lydeking Pedersen hat fået et supplerende virke, da han nu også er ansat med titlen som feltpræst for 1. Artilleriafdeling i Oksbøl. Det skriver Ugeavisen Ansager/Ølgod.
“Efter syv år som præst i Agerbæk og Starup, som har været alt andet end magre år, da jeg har taget 15 kilo på, er det tid til at prøve mig selv lidt af,” siger Søren Lydeking Pedersen muntert, der også er far til fire børn i alderen 6 måneder til otte år, og tilføjer:
“Jeg er både stolt og glad over den nye tillægstitel, og glæder mig til, når coronaen har lagt sig, blandt andet at gennemføre en basis militærtræning, og være tilgængelig som sjælesørger i et helt specielt og spændende erhverv.”
Søren Lydeking Pedersen går til opgaven med åbent sind, og ser frem til at lære hele militærsystemet bedre at kende, hvor han også vil blive sat ind i tingene af en rutineret feltpræst, og også kommer til at være med på øvelser. Og det skriver altså Ugeavisen i en artikel forleden.

Borgmester opfordrer til at deltage i ny undersøgelse

For fjerde gang er Varde Kommune med i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. Svarene i undersøgelsen danner baggrund for den landsdækkende sundhedsprofil, og i Varde Kommune har 2500 tilfældigt udvalgte borgereden 5. februar, fået et spørgeskema ind ad brevsprækken enten i deres digitale eller fysiske postkasse.
I alt bliver 300.000 udvalgte danskere spurgt ind til deres mentale og fysiske helbred og deres kost- og motionsvaner. Og det giver rigtigt god mening at få svaret. For resultaterne af undersøgelsen giver både Region Syddanmark og Varde Kommune viden om, hvor der skal sættes ind.

Resultaterne fra 2017, hvor undersøgelsen sidst blev lavet, viste, at der siden 2013 var sket en stigning i andelen, der har et dårligt mentalt helbred i Varde Kommune. Det samme gjaldt antallet af daglige rygere. Blandt andet derfor er skoletiden på alle kommunens skoler blevet gjort røgfri. Det samme er arbejdstiden for kommunale medarbejdere. Og for at hjælpe det mentale helbred blandt unge på vej har kommunen de sidste tre år holdt et oplæg om mental sundhed for 2. års eleverne på ungdomsuddannelserne på Campus.
Resultatet af sundhedsprofilundersøgelsen 2021 offentliggøres i marts 2022.

Borgmester i Varde Kommune Erik Buhl udtaler i en pressemeddelelse fra kommunen:
”Tidligere undersøgelser har givet os værdifuld viden om, hvordan borgerne i kommunen har det. Viden vi kan bruge til at målrette og intensivere vores indsatser, der hvor behovet er størst. Derfor håber jeg, at så mange af de udvalgte som muligt vil svare på undersøgelsen, så vi også fremadrettet har ny og opdateret viden om, hvor vi skal sætte ind.”

Old News om Agerbæk Elektricitetsværk

På Agerbæk Lokalarkivs hjemmeside kan du læse følgende om 11 år med eget elektricitetsværk i byen i årene efter første verdenskrig.

Mod slutningen af første verdenskrig så det ud til, at vinteren 1918-1919 ville blive en mørk vinter, da tilførslen af petroleum til landet svigtede på grund af krigen. Da der ikke fandtes elektricitet på egnen, var petroleum den vigtigste kilde til belysning. Højspændingsværket ved Karlsgårde, som skulle drives med vandkraft, var ikke færdigbygget, og arbejdet var standset på grund af materialemangel.

Nogle initiativrige folk i byen besluttede at undersøge, om det var muligt at starte et lavspændingsværk og henvente sig til ingeniør Bjerre Askov for at få en vurdering af projektet. Han vendte tilbage med den besked, at der fandtes så meget materiale, at det kunne lade sig gøre, men det ville blive dyrt. I juli måned 1918 blev der holdt stiftende generalforsamling, og her enedes man om at bygge et elværk.

Der blev nu indhentet tilbud. Grunden kostede 450,00 kr. Bygningen og værket 57.268,50 kr. Der blev også købt en vindmølle og en lokomobil (dampmaskine), hvor der skulle fyres med tørv. Da værket stod færdigt, var der lånt 65.000 kr. i Sydjysk Landmandsbank og 20.000 kr. i Agerbæk Andelskasse. Ingvard Bertelsen blev ansat til at passe værket mod en betaling på 85 øre i timen. Strømmen blev udelukkende brugt til belysning, og værket blev lukket ned kl. 22.00, efter at der var blevet blinket med lyset tre gange. Hvis man havde fest var det muligt mod betaling at fortsætte driften noget længere.

Da der efter 1. verdenskrigs afslutning kom olie til landet, forsøgte man sig med en forbrændingsmotor som drivkraft. Men driften blev aldrig rentabel, og på generalforsamlingen den 1. februar 1928 blev det vedtaget at lukke værket og sælge bygningen. Herefter overtog transformatorforeningen ledningsnettet, og strømmen blev nu leveret fra Karlsgårdeværket, som havde startet produktionen i efteråret 1921.
Elværket skulle nu afvikles. Der blev et underskud på ca. 50.000 kr., som skulle fordeles mellem andelshaverne. En del af dem kunne ikke betale det beløb, der blev dem pålagt, så der måtte flere omregninger til.

En aftager, Købmand Niels Christian Nielsen, som var blevet pålagt at betale 814,94 kr. påstod at han aldrig var blevet andelshaver. Han købte ejendommen med indlagt elektricitet, havde betalt for den forbrugte strøm, men aldrig meldt sig ind i foreningen eller deltaget i nogen generalforsamling. Han tabte sagen i byretten, ankede derefter til landsretten, hvor han blev frifundet, og Elværket blev pålagt at betale sagens omkostninger på 80 kr. Ved en generalforsamling den 17. december 1930 blev elværket afviklet.

Under besættelsen, fra januar 1944 til februar 1945 blev bygningen brugt som lazaret af de tyske soldater som var stationeret i byen. Derefter blev bygningen brugt til beboelse indtil den blev nedrevet i 2009.

Har du en god historie eller vil du være med til at finde dem?

Har du en god historie fra Agerbæks fortid eller nutid, som du kunne tænke dig at dele med dine medborgere i Agerbæk? Så skriv til mig på mail@jespercc.dk. Så ser jeg på historien og vender tilbage til dig, hvis jeg har spørgsmål. Der er plads til både små og store historier i Agerbæk Podcast. Kunne du tænke dig at være fast tilknyttet som freelance journalist på hobbyplan, så send mig også gerne en mail. Og er du god til lydredigering eller kunne tænke dig at lære det og samtidig yde et lille stykke frivilligt arbejde? Så kunne jeg også godt bruge en hånd eller to til det her på lokalredaktionen i byens nyhedsfabrik.

Tak til vores sponsorer

Stor tak til vores trofaste samarbejdspartner Min Købmand Agerbæk der gør det muligt at producere og drive Agerbæk Podcast. Og så kan jeg byde velkommen til endnu en fast sponsor af podcasten for hele 2021 – nemlig Agerbæk Motorcentrum – alle bilmærkers værksted. 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *